Bouwbegeleiding in Arnhem

Bouwbegeleiding in Arnhem kan worden georganiseerd door Helin interieur, advieseur en inrichter. Als facilitair dienstverlener nemen wij u alle zorg over het beheer uit handen. Van het leveren en instellen van een bureaustoel, het onderhoud en beheer van uw bestaande interieur, tot het realiseren en gebruiksklaar opleveren van een nieuw inrichtingsconcept voor uw bestaande of nieuwe huisvesting. Helin is gehuisvest in Rijksmonument De Enk, Tivolilaan 205 te Arnhem. Meer doen met minder vierkante meters in een inspirerende en flexibele werkomgeving. Een praktijkvoorbeeld van Het Nieuwe Werken!

Bouwbegeleiding is vaak een onderschat onderdeel van het bouwtraject, terwijl dit juist het onderdeel is waar de winst te behalen is:

Een goede bouwbegeleiding voorkomt de volgende misstappen:

  • Planning loopt uit
  • Deadline wordt niet gehaald
  • Werkzaamheden lopen in elkaar over
  • Faalkosten: Werkzaamheden worden vergeten en moeten later alsnog worden uitgevoerd 
  • Details worden over het hoofd gezien
  • Meerwerk kosten

De basis

De basis voor een goed advies is een heldere vraag. Wij helpen u uw vraag helder en duidelijk te formuleren en zo nodig in een smallere of bredere context te plaatsen. Vanuit onafhankelijkheid, een brede kennis en lange ervaring in het huisvestings- en inrichtingsvak kunnen wij u over alle aspecten met betrekking tot uw kantoor inrichting adviseren. Een gedetailleerde projectplanning en een strakke budgetbewaking spelen hierbij een belangrijke rol.

Helin uit Arnhem biedt creatief en functioneel interieur advies. Deze oplossingen krijgen vorm in een interieur ontwerp waarbij wij concrete kleur en materiaalvoorstellen doen ten aanzien van meubilair, verlichting, wand- en vloerafwerking. In de realisatiefase zorgt Helin voor de organisatie en logistiek van de werkzaamheden en leveringen van alle betrokken partijen. Een gedetailleerde uitvoeringsplanning ligt hieraan ten grondslag. Door onze projectleider wordt het project gebruiksklaar aan u opgeleverd.

Bouwbegeleiding in Arnhem

Een goede bouwbegeleiding betaalt zichzelf meer dan terug. Besparen op bouwbegeleiding kost alleen maar geld.